Usvojen rebalans budžeta

  • 13.03.2021.

Pribojski većnici na sednici, koja je održana 11.marta 2021.godine, usvojili su prvi rebalans budžeta opštine Priboj u ovoj godini, koji je veći u odnosu na osnovnu odluku o budžetu za 88.238.000,00 dinara ili za 6,3 odsto i sada iznosi 1.487.116.000,00 dinara.

Usklađivanje prihoda i rashoda vršeno je prema potrebama, koje se očekuju do kraja godine.

“U rebalans je uvršćen novi indirektni korisnik budžetskih sredstava – Centar za razvoj usluga socijalne zaštite, a do povećanja je došlo i trasferom sredstava od nadležnih Ministarstava za rekonstrukciju fiskulturne sale u “Sportskom centru” i nastavku radova na “Stazi zdravlja”, od Starog Priboja do Uvca. ”, rekao je Slaviša Janjušević, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, finasije i budžet.

On je konstatovao da je rebalansom došlo i do preraspodele kod nekih kapitalnih investicija, čija je realizacija započela u ovoj godini, kao što je komunalna delatnost, gde je u toku rekonstrukcija gradske pijace u starom delu grada, očekuje se i nabavka kontejnera i vozila za odvoženje smeća, a planirana je i nadoknada štete, kao i sredstva za humano zbrinjavanje pasa lutalica sa ulica našeg grada.

Članovi Opštinskog veća, bez rasprave, što prethodnih godina nije bio slučaj, prihvatili su predlog Komisije za raspodelu sredstava za klubove i organizacije u 2021.godine. Budžetom opštine za redovne programe u sportu predviđeno je 20 miliona dinara, a za posebne programe planirano 7,5 miliona dinara.

Gotovo bez rasprave, prihvaćeni su izveštaji o radu OU Priboj i pet javnih ustanova, koje su korisnici budžetskih sredstava, a prihvaćeni su i predlozi odluka od interesa za što transparentnije funkcionisanje lokalne uprave kao javnog servisa građana. Data je i saglasnost za pokretanje projekta Javnog-privatnog partnerstva na “Zameni starih svetiljki u sistemu osvetljenja javnih objekata opštine Priboj”.

Sednica Opštinskog veća, bila je u funkciji sednice Skupštine opštine Priboj, koja će biti održana naredne sedmice.

priboj.rs

Podeli:

POSLEDNJE VESTI