Utvrđena konačna rang lista za nagrađivanje talentovanih studenata povodom Dana opštine Priboj

  • 04.02.2021.

Članovi Opštinskog veća opštine Priboj zasedali su u utorak, 2. februara 2021.godine i jednoglasno utvrdili Konačnu listu talentovanih studenata za nagrađivanje, povodom Dana opštine Priboj, a prema predlogu stručne službe Opštinske uprave Priboj, na kojoj su studenti rangirani prema broju bodova u skladu sa Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine Priboj (Službeni list opštine Priboj 7/18).

foto: priboj.rs

U skladu sa članom 12. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine Priboj (“Sl. list opštine Priboj “, br. 7/18) prigovor na Preliminarnu rang listu podneli su studenti Milica Prijović, Mihailo Bošković i Marina Lisica. Opštinsko veće opštine Priboj je pojedinačno razmotrilo sva tri prispela prigovora i utvrdilo da su sva tri prigovora osnovana, te ih kao takve i usvojilo.

Pravo na novčanu nagradu za talentovane studente povodom dana opštine Priboj ostvarili su studenti rangirani od broja 1 do broja 20 na ovoj, konačnoj, rang listi. Studenti, podnosioci zahteva, koji su na Konačnoj rang listi rangirani od broja 1 do broja 20 ispunjavaju uslove propisane Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata.

Student, podnosilac zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom Dana opštine Priboj , pod rednim brojem 21. ne ispunjava uslove propisane članom 3. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine.

Student, podnosilac zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom dana opštine Priboj , pod rednim brojem 22. ne ispunjava uslove propisane članom 4. stav 1. tačka 1. tačka 2. i tačka 3. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine.

Studenti su rangirani prema broju osvojenih bodova u skladu sa Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine.

Opštinsko veće opštine Priboj, u skladu sa članom 12. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine , donosi Odluku da se dodeli 20 (dvadeset) nagrada talentovanim studentima koji ispunjavaju uslove propisane Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata . Nominalni iznos novčane nagrade je 120.000,00 dinara i isti će biti isplaćen jednokratno u celosti.

Konačnu rang listu možete pogledati ovde.

Priboj Online/ priboj.rs

Podeli:

POSLEDNJE VESTI