Pozivni broj: +381 (0)33

 • Hitna Pomoć:  24 51 124

 • Policija: 24 45 688

 • Vatrogasci: 451 123

 • Dom Zdravlja: 24 51 587

 • Bolnica: 24-54-759

 • Ambulanta Naselje: 452 630

 • Turistička Organizacija Priboj: 24 51 599

 • Školski Dispanzer: 452 577

 • Opstina Priboj: 24 45 648

 • Fap Stan: 454 863, grejanje: 453 688

 • Toplana: 069 84 61 013

 • JKP Usluga: 452 881

 • Elektro distribucija: 445 641

 • Autobuska stanica: 24 52 400

 • Železnička stanica: 24 52 242

 • “Es tours” prevoz: 55 333

 • Apoteka „Naselje“: 445-428

 • Apoteka „Stari Grad“: 445-594

 • Benzinska pumpa NIS: 55-361

 • Hotel „Lim“: 454-722

 • Centar za socijalni rad: 24-52-253

 • Crveni krst: 451-608

 • Turistička organizacija: 2451-599

 • OŠ „Vuk Karadžić“: 452-087

 • OŠ „Branko Radićević: 445-437

 • OŠ „D. Maksimović: 445-553

 • OŠ „B.Polić“ Kratovo: 46-048

 • OŠ „9.maj“ Sastavci: 47-208

 • OŠ „Nikola Tesla“ Banja: 451-118

 • Zavičajni muzej: 24-52-453

 • Dom kulture: 454-802

 • Biblioteka: 24-52-975

 • Matičar: 24-52-341

Reklame