Zakazana 3. sednica Skupštine opštine Priboj

  • 14.12.2020.

Sednica će se održati 17. decembra 2020. godine (četvrtak) u 10 časova u velikoj sali Doma kulture “Pivo Karamatijević”.

Predložen je sledeći DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Priboj;
2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Priboj za 2020. godinu;
3. Predlog Odluke o budžetu opštine Priboj za 2021. godinu;
4. Predlog Odluke o uvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o izvršenoj ekternoj reviziji Završnog računa opštine Priboj, sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
5. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave Priboj za 2021. godinu;
6. Predlog Odluke o izradi izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj;
7. Predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj;
8. Predlog Odluke o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT D.O.O. Beograd;
9. Izveštaj o radu Regionalne sanitarne deponije “Banjica“ 2019. godinu;
10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja Regionalne sanitarne deponije “Banjica“ za 2020. godinu;
11. Izveštaj o radu JP “Toplana“ Priboj za 2019. godinu;
12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP “Toplana“ Priboj za 2021. godinu;
13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj za 2021. godinu;
14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Usluga“ Priboj za 2021. godinu;
15. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Doma kulture “Pivo Karamatijević” Priboj za 2021. godinu;
16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijani rad Priboj za 2021. godinu;
17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar“ Priboj za 2021. godinu;
18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavičajnog muzeja Priboj za 2021. godinu;
19. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Priboj za 2020. godinu;
20. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program Gradske biblioteke Priboj za 2021. godinu;
21. Usvajanje Strategije razvoja socijalne zaštite opštine Priboj u periodu 2021-2025 godine;
22. Usvajanje Strategije za unepređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja opštine Priboj u periodu 2020-2025 godine;
23. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
24. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Priboj;
25. Predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar Priboj”;
26. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu “Sportski centar” Priboj;
27. Pitanja i predlozi odbornika.

priboj.rs

Podeli:

POSLEDNJE VESTI